Βουστρώνιος Γεώργιος

Image

Αδελφός του Ιωάννη Ματθαίου Βουστρωνίου, μαθητής και αυτός του Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης. Γεννήθηκε στη Βενετία, στα 1585, Κύπριος την καταγωγή, από τη Λευκωσία. Μπήκε στο Κολλέγιο στα 1595, μόλις 10 χρόνων, και παρακολούθησε Γραμματική, Φιλοσοφία και θεολογία. Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ των δυο τελευταίων. Δίδαξε ένα χρόνο Αρχαία Ελληνικά στην Β' τάξη του Κολλεγίου. Τον Σεπτέμβριο του 1603 προσυπέγραψε τη δήλωση παραμονής των Ιησουϊτών στη διεύθυνση του Κολλεγίου. Στις 8 Δεκεμβρίου 1605 πέρασε από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια «Αδελφότητα» του Κολλεγίου ως τις 31 Οκτωβρίου 1610, οπότε έγινε Ιησουίτης και το εγκατέλειψε, μόλις 20 χρόνων.

 

Για τριάντα χρόνια υπήρξε εξομολόγος στα ελληνικά στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, όπου πέθανε στις 27 Αυγούστου1661 και ετάφη στην εκκλησία του Collegio Romano. Μετέφρασε στη λαϊκή ελληνική γλώσσα το έργο του καρδιναλίου Ρομπέρτο Μπελλαρμίνο (Roberto Bellarmino), «Περί τῆς Ἀναβάσεως τοῦ νοῦ εἰς τόν Θεόν», και το βιβλίο του Τζοβάννι Ντάβιλα (Giovanni Davila) του Κυπρίου, «Μαθήματα πνευματικά», που εκδόθηκαν και τα δυο στη Ρώμη στα 1637 με δαπάνες της Propaganda Fide και διαδόθηκαν πολύ στην ελληνική Ανατολή.

 

Όπως και ο αδελφός του Ιωάννης Ματθαίος Βουστρώνιος, έτσι και αυτός υπηρέτησε ως κριτής βιβλίων πριν εκδοθούν (censor) για την Propaganda. Υπογράφει ως Μπουστρώνιος και σώθηκαν επιστολές του για ζητήματα του Κολλεγίου, ιδίως για τη διατήρηση σ' αυτό των Ελληνικών, Νέων και Αρχαίων.