Βεζανής Δημήτριος

Image

Ελλαδίτης καθηγητής της νομικής στην Πάντειο Σχολή και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδεαλιστικών - εθνικιστικών τάσεων από τη νεότητά του, ήταν ένας από εκείνους που εργάστηκαν μεταξύ 1951 και 1955 για την προετοιμασία του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου. Ο καθηγητής Βεζανής έγινε μέλος της μυστικής επιτροπής για προπαρασκευή του αγώνα τον Ιούλιο του 1951, αφού μυήθηκε από τους Κυπρίους αδελφούς Σάββα και Σωκράτη Λοϊζίδη. Ο ίδιος ο Βεζανής, που ήταν και πρόεδρος του «Εθνικιστικού Συνδέσμου», μύησε αργότερα μερικούς άλλους.

 

Στο σπίτι του Βεζανή, εξάλλου, στην οδό Σκουφά αρ. 34 στην Αθήνα, συνήλθε σε συνεδρίαση για πρώτη φορά η ολομέλεια της μυστικής επιτροπής, υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', στις 2 Ιουλίου του 1952. Στο σπίτι του Βεζανή πραγματοποιήθηκαν και άλλες συγκεντρώσεις και συσκέψεις που αφορούσαν την προπαρασκευή του αγώνα.

 

Ο καθηγητής Βεζανής ήταν ο ένας από τους 12 της επιτροπής που υπέγραψαν τον όρκο του αγώνα, που δόθηκε την 7η Μαρτίου  του 1953. Αργότερα στα 1964 κ.ε. υπό το φως των τότε εξελίξεων του Κυπριακού αναθεώρησε μερικές από τις παλαιότερες ιδέες του και συμφώνησε στην επίκληση σοβιετικής βοήθειας προς την απειλούμενη από τους Τούρκους Κύπρο.