Βούδα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου τον οποίο αναφέρει ο ιστορικός του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος, γράφοντάς τον ως Vuda. Άγνωστη η πραγματική του ονομασία. Πάντως τοπωνύμιο Βουδάς (ο) υπάρχει σε περιοχή του χωριού Λεμύθου, ενώ στην Καρπασία, κοντά στο χωριό Γιαλούσα, απαντάται τοπωνύμιο Βούδες (οι). Κατά τον Φλώριο Βουστρώνιο, όταν μετά το 1460 ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ προέβη σε αναδιανομή των φέουδων του νησιού μεταξύ των ευγενών και αξιωματούχων του, ένας από αυτούς, ο Ιάκωβος Ζαπλάνα, πήρε τα χωριά Αγρίνου, Τόχνη, Βούδα, Μαρώνι και Άρδανα.