Βερανζέρος Ραϋμόνδος Berenger Raymond

Image

Μεγάλος μάγιστρος του τάγματος των Ιωαννιτών, ο οποίος αναμείχθηκε στα κυπριακά πολιτικά πράγματα επί Πέτρου Α' και Πέτρου Β' των Λουζινιανών βασιλιάδων της Κύπρου. Στα 1367 ο Βερανζέρος βρισκόταν στην Αυλή του πάπα για διαβουλεύσεις σχετικές προς το θέμα της ειρήνευσης των χριστιανικών δυνάμεων με τον σουλτάνο της Αιγύπτου μετά τη σύντομη κατάληψη της Αλεξάνδρειας από τον Πέτρο Α'. Με τον σουλτάνο είχαν γίνει ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου από εκπροσώπους της Γένουας, της Βενετίας, της Αραγονίας και της Κύπρου. Την ίδια εποχή η Κώρυκος, κυπριακή κτήση στην Κιλικία, μόλις είχε σωθεί από επίθεση του μεγάλου Καραμάνου με υποκίνηση του σουλτάνου, και ο Πέτρος Α' αφού διευθέτησε μια εσωτερική αναταραχή στους κόλπους της φρουράς της, μετέβη στη Ρόδο για να συζητήσει με τον Βερανζέρο κοινά σχέδια άμυνας εναντίον των Μουσουλμάνων. Η τέτοια συνεργασία ήταν απαραίτητη διότι το τάγμα των Ιωαννιτών από μακρού διαδραμάτιζε σημαντικότατο ρόλο στην άμυνα της χριστιανοσύνης και μαζί και της Κύπρου, και στον στρατηγικό σχεδιασμό της. Ο Πέτρος περίμενε στη Ρόδο την επιστροφή του Ραϋμόνδου Βερανζέρου, ο οποίος μόλις έφθασε τον πληροφόρησε ότι ο ναύαρχος της Κύπρου Ιωάννης ντε Σουρ είχε υπογράψει ειρήνη με τη Γένουα (με την οποία είχε ο ίδιος προσωπικές διαφορές από τον καιρό της συνθήκης της 18 Απριλίου 1365), και ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην Κύπρο για να μετάσχει στη νέα εκστρατεία που ετοιμαζόταν τότε και για την οποία ο Πέτρος έπρεπε να γυρίσει στη χώρα του. Ο Πέτρος επέστρεψε μέσω Ατταλείας για μεγαλύτερη ασφάλεια.

 

Η επόμενη μνεία του Ραϋμόνδου Βερανζέρου στην κυπριακή ιστορία ήταν στα 1371, οπότε κατά τον χρονογράφο Ρεϋνάλδο, ο πάπας Γρηγόριος ΙΑ' έθεσε την Κύπρο υπό την προστασία του μεγάλου μαγίστρου των Ιωαννιτών ιπποτών Ραϋμόνδου Βερανζέρου, που θα κυβερνούσε το νησί με τη συνεργασία της χήρας βασίλισσας - μητέρας Ελεονώρας της Αραγονίας, του πατέρα της Πέτρου του Φραγκισκανού και των δυο θείων του βασιλιά Πέτρου Β' (ο Πέτρος Α' είχε δολοφονηθεί στις 17 Ιανουαρίου 1369). Ο Βερανζέρος όμως δεν φαίνεται να ελάμβανε ενεργό μέρος στην τρέχουσα διοίκηση του βασιλείου, αλλά μόνο κατ' όνομα. Στη σύγκρουση του βασιλείου με τους Γενουάτες ο γηραιός, πια, Ραϋμόνδος Βερανζέρος, αφού περίμενε για πέντε μήνες τα αποτελέσματα των μεσολαβητικών ενεργειών του απεσταλμένου του μεγάλου στρατάρχη του τάγματος, ήλθε από την Ρόδο στην Κύπρο για να μεσολαβήσει ο ίδιος κατά τον Ιανουάριο του 1374 αλλά μάταια, και πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου 1374 στην Αμμόχωστο από επιδημία. Ετάφη στον ναό των Ιωαννιτών στη Λευκωσία (Άγιο Ιωάννη Πίπη). Ο θάνατός του προήλθε από τη λύπη του για την αποτυχία της μεσολαβητικής του ενέργειας.