Βερνί Θωμάς ντε Μοντολίφ ντε Thomas de Montolif de Verni

Image

Μέλος της γνωστής φραγκικής οικογένειας της Κύπρου, από την οποία πιθανώς προέρχεται και το επώνυμο της μεγάλης νεότερης κυπριακής οικογένειας Ταβερνάρης < de Verni, de Vernari, κατά μετατροπή συνήθη και σκόπιμη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ανάμεσα στις επιζώσες μετά την κατάκτηση του 1570-1571 οικογένειες των ανωτέρων τάξεων — γι' απόκρυψη της καταγωγής τους λόγω της τουρκικής απαγορεύσεως των Καθολικών. Ο Θωμάς ντε Μοντολίφ ντε Βερνί έδρασε στην εποχή του Πέτρου Β'. Στα τέλη του 1373 στη διάρκεια του πολέμου με τους Γενουάτες και του εσωτερικού πολέμου της μητέρας του Πέτρου Β' βασίλισσας Ελεονώρας της Αραγονίας και των αντιπάλων της δολοφόνων του συζύγου της Πέτρου Α', ο Θωμάς εστάλη από τις αρχές της Λευκωσίας, που τελούσαν υπό τις διαταγές της βασίλισσας, στην Κερύνεια με χρήματα για να αγοράσει προμήθειες και να την ανακουφίσει από την πολιορκία που την είχε στερήσει από τρόφιμα και άλλα εφόδια. Ο Θωμάς ντε Βερνί όμως κατασπατάλησε και καταχράσθηκε τα χρήματα. Ποιες ήσαν οι συνέπειες των πράξεών του αγνοούμε. Στις 8 Απριλίου 1374 ο κοντοστάβλης του βασιλείου έστειλε τον Θωμά από την Κερύνεια στον βασιλιά να τον ερωτήσει αν οι όρκοι που είχαν δοθεί τον Οκτώβριο του 1373 από τον Ιάκωβο ντε Σαιντ Μιχέλ εκ μέρους του Πέτρου Β' προς τον Γενουάτη ναύαρχο για συνθήκη ειρήνης είχαν γίνει στην παρουσία του Πέτρου Β', και ταυτόχρονα να μάθει από τον ναύαρχο αν θεωρούσε έγκυρη τη συμφωνία. Ο ναύαρχος και οι καπετάνιοι των γενουατικών πλοίων ορκίστηκαν και πάλι να σεβαστούν τους όρους της συνθήκης. Προτού όμως εγκαταλείψουν τη Λευκωσία έθεσαν νέες απαιτήσεις (βλ. λήμμα Γένουα και Κύπρος). Ο Θωμάς ντε Μοντολίφ ντε Βερνί για τον ρόλο του στη διαπραγμάτευση της συνθήκης αυτής πήρε φέουδο με πρόσοδο 1.500 βυζαντίων τον χρόνο. Στις 2.11 1388 ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Α' Λουζινιανός διόρισε επίτροπό του για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή της συμμαχίας του με τον Φραγκίσκο Γαττιλούζιο άρχοντα της Μυτιλήνης, τους Ιωαννίτες ιππότες της Ρόδου, την Μαόνα της Χίου και την γενουατική κοινότητα του Πέραν εναντίον των Τούρκων, τον Montolineus de Vernino, που ταυτίζεται με πολλή πιθανότητα προς τον Θωμά ντε Μοντολίφ ντε Βερνί.