Βερτράνδος ντε Κατουίν Bertrand de Cadouin

Λατίνος επίσκοπος Πάφου επί Φραγκοκρατίας, περί το 1411 μέχρι και το 1415 ίσως. Ήδη κατά το 1415 αναφέρεται ότι κατείχε τον θρόνο της St. Flour, όπου είχε μετατεθεί από τον πάπα Ιωάννη XXIII.