Κρισπιανός άγιος

Image

Τοπικός άγιος της Κύπρου, άγνωστος στους συναξαριστές και ακαθόριστου χρόνου, πιθανώς όμως του 4ου μ.Χ. αιώνα. Τον άγιο Κρισπιανό αναφέρει ο Στέφανος Λουζινιανός ως μαθητή του αγίου Ιλαρίωνος* του Μεγάλου (τέλη 3ου- 4ος μ. Χ. αιώνας). Πρόκειται μάλλον για μη Κύπριο μαθητή του αγίου Ιλαρίωνος, που συνόδευσε τον δάσκαλό του στην Κύπρο όπου ο Ιλαρίων έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.