Βήλος

Image

Τέσσερις μυθικοί βασιλιάδες αναφέρονται με το όνομα Βήλος: α) Ο πρώτος βασιλιάς των Ασσυρίων, προσωποποίηση του θεού Βήλου<Βάαλ). β) Βασιλιάς της Αιγύπτου, γιος του Ποσειδώνος και της Λιβύης, γ) Βασιλιάς των Λυδών, γιος του Αλκαίου, δ) Βασιλιάς της Σιδώνος. (Βάαλ). β) Βασιλιάς της Αιγύπτου, γιος του Ποσειδώνος και της Λιβύης. γ) Βασιλιάς των Λυδών, γιος του Αλκαίου. δ) Βασιλιάς της Σιδώνος.

 

Ο τέταρτος απ' αυτούς σχετιζόταν, κατά την παράδοση, με την Κύπρο: Όπως αναφέρεται, ο Βήλος, βασιλιάς της Σιδώνος και πατέρας της Διδούς, βασίλισσας της Καρχηδόνος, ήταν σύμμαχος του Τεύκρου του Τελαμώνιου, οικιστή της κυπριακής πόλης Σαλαμίνος.

 

Βλέπε λήμμα: Τεύκρος Τελαμώνιος

 

Ο Βήλος κατέκτησε την Κύπρο, την οποία και έδωσε στον Τεύκρο τον Τελαμώνιο. Σύμφωνα προς αναφορά του Βιργιλίου (Αινειάς, Ι, 620 - 622, βλ. και σχόλια του Σέρβιου στον Βιργίλιο), ο Τεύκρος πήγε στη Σιδώνα όπου βασίλευε ο Βήλος και ζήτησε τη βοήθειά του για να ιδρύσει βασίλειο στην Κύπρο. Ο Βήλος υπέταξε και ερήμωσε την Κύπρο, την οποία παραχώρησε στον Τεύκρο. Ο τελευταίος ίδρυσε στο νησί την Σαλαμίνα, σύμφωνα προς χρησμό που είχε πάρει από τον Απόλλωνα.

 

Η εκδοχή της ανάμειξης του Φοίνικα βασιλιά Βήλου στον εποικισμό της Κύπρου από τους Αχαιούς απαντάται μόνο σε Λατίνους συγγραφείς.

 

Βλέπε λήμμα: Αχαιοί και Κύπρος

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια