Βιλλαφράγκα Περίκο Perico de Villafranca

Ευγενής Λατίνος, που ζούσε στην Κύπρο κατά την τελευταία περίοδο της Φραγκοκρατίας. Αναμείχθηκε σε συνωμοσίες και, όπως γράφει ο Γεώργιος Βουστρώνιος, ήταν ένας από τους δολοφόνους του Βενετού άρχοντα Ανδρέα Κορνάρο, θείου της Κυπρίας βασίλισσας Αικατερίνης Κορνάρο. Συνελήφθη κι εκτελέστηκε στις 10.2.1473.