«Αναπηρικό Βήμα»

Περιοδικό, επίσημο εκφραστικό όργανο της Παγκυπρίου Οργανώσεως Αποκαταστάσεως Αναπήρων (Π.Ο.Α.Α.). Άρχισε να εκδίδεται το 1970, σε τριμηνιαία βάση. Τα πρώτα τεύχη ήσαν πολυγραφημένα, με έντυπο εξώφυλλο. Η ύλη του περιοδικού καλύπτει τα προβλήματα των αναπήρων, θέματα ιατρικής φύσεως, δραστηριότητες της Π.Ο.Α.Α., απόψεις αναπήρων, κ.ά. Διευθυντής του περιοδικού είναι ο Πέτρος Στυλιανού, πρόεδρος της Π.Ο.Α.Α.

 

Το περιοδικό είναι μεγέθους 17X24.1/2 εκ. και κυκλοφορεί μερικές φορές πολυσέλιδο (πάνω από 100 σελίδες) ή και σε διπλά τεύχη.