Βουστρώνιος Ιωάννης Ματθαίος

Κύπριος, που γεννήθηκε στη Βενετία στα 1581. Σπούδασε στο Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης Γραμματική, Φιλοσοφία και Θεολογία και έγινε διδάκτωρ στις δυο τελευταίες. Συμμετείχε στην «Αδελφότητα» του Κολλεγίου από 15 Ιανουαρίου 1603 ως 18 Απριλίου 1607 και συνυπέγραψε τη δήλωση υπέρ παραμονής των Ιησουϊτών στη διεύθυνση του Κολλεγίου (Σεπτ. 1603). Στα 1607 έγινε προϊστάμενος της εκκλησίας του Ρίμινι. Έγραψε αρχαιοελληνικά επιγράμματα στον Κρητικό Γεώργιο Πατελάρο κ.α., και επιστολή στον Λέοντα Αλλάτιο (22 Δεκ. 1663 από Βενετία). Είναι πιο γνωστός ως βιβλιοφύλακας της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας (1659- 1667) και ως ελεγκτής του περιεχομένου ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων πριν εκτυπωθούν για λογαριασμό της Ιεράς Εξετάσεως.