Βραγαδίνος Λουκάς Louca Berguadin

Αναφέρεται σε έγγραφα του Ιακώβου Β' του Νόθου, όπως της 8.4.1468 (στα γαλλικά) ως «στρατάρχης των φραγκομάτων του καζαλίου Τριμιθιάς και των 2 Μαυρομαριών» [Πάνω και Κάτω, που ανήκαν στον Odet Boussat], καθώς και των ζώων των εκτρεφομένων από τους φραγκομάτους των χωριών αυτών. Στο ελληνικό έγγραφο της 22.8.1468 αναφέρεται ότι ο «τζιβιτάνος τῆς Αὐδήμου Ἰωάννης τοῦ Οὒρρη ...μᾶς ἐδάνεισεν ...εἰς τό χέριν τοῦ Λουκᾶ Μπεργαντῆ διά τήν τζάμπραν μας πεζάντια ν'». Ο Λουκάς ήταν αδελφός της Μαριέττας και της Κλάρας Βραγαδίνου, που ορκίστηκαν πίστη στην Αικατερίνη Κορνάρο στις 17.8.1473 για τα φέουδα που τους εκχώρησε. Μαζί με τον Νικόλαο Βραγαδίνο, τη γυναίκα του Αλίκη, τον Κάρολο και τη Μαργαρίτα είναι από τους πρώτους Βραγαδίνους που έγιναν μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, προετοιμάζοντας έτσι τη βενετική επικράτηση στο νησί.