Ανατολικό Μετόχιο, Πάφος

Image

Το Ανατολικό βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού της Έζουσας σε χαμηλό λόφο. Είναι μετόχι του μοναστηριού του Αγίου Νεοφύτου και αποτελεί την κυριότερη αγροτική του περιουσία. Ο ναός του μετοχίου του Ανατολικού είναι νεότερος και αφιερωμένος στον άγιο Χαράλαμπο. Σε χαμηλότερο επίπεδο ανατολικά του ναού βρίσκονται μερικά δωμάτια στα οποία έμεναν άλλοτε οι μοναχοί που στέλνονταν από το μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου για να επιβλέπουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες του μετοχίου του Ανατολικού. Τα δωμάτια αυτά είναι τελείως σύγχρονα. Σήμερα δεν μένουν μοναχοί στο μετόχι του Ανατολικού.

 

Ο ναός του Αγίου Λεοντίου μεταφέρθηκε στο λόφο του Ανατολικού στα νότια της Αχέλειας, γιατί παρεμπόδιζε την κατασκευή του διαύλου του αεροδρομίου της Πάφου.

 

Μεγάλο μέρος της κτηματικής περιουσίας του μετοχίου του Ανατολικού έχει εκποιηθεί. Στα βορειοανατολικά του μετοχίου, σε γη που έχει εκποιηθεί, ιδρύθηκαν διάφορες βιομηχανικές μονάδες.