Γάιος Φλάβιος Φίγλος

Image

Ρωμαίος αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως ταμίας (quaestor), επί εποχής του αυτοκράτορα Τιβερίου (14-37 μ.Χ.). Το όνομα και το αξίωμα που κατείχε αναφέρονται σε επιγραφή από τη Λάπηθο, που χρονολογείται στο 29 μ.Χ., και ομιλεί για σχετικά αφιερώματα του Αδράστου Αδράστου*, «φιλοκαίσαρος».