Γαλανός Αδάμος

Λαϊκός ποιητής. Γεννήθηκε στην Άχνα το 1876 και πέθανε στο χωριό του το 1939. Η μόρφωσή του ήταν αποφοίτου δημοτικού σχολείου. Άσκησε για ένα χρόνο το επάγγελμα του δασκάλου κι αργότερα έγινε παντοπώλης και μεσίτης. Διέπρεψε και ως ποιητάρης, καταπιάστηκε δε περισσότερο με τη συγγραφή εθνικών έργων σε κυπριακή διάλεκτο. Μεταξύ των έργων του που εξεδόθησαν περιλαμβάνονται κυρίως έμμετρα δράματα (δρᾶμα εἰς ποίησιν τα ονομάζει ο ίδιος), μεταξύ των οποίων: Ἡ Μητρυιά (Λάρνακα, 1925), Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἑλένης (Λάρνακα, 1925), Οὐαί δι' οὖ τό σκάνδαλον ἒρχεται (Λάρνακα, 1934), Ὁ φιλάργυρος, και άλλα.