Ανδρέα Αγίου πύργος

Image

Πύργος που υφίστατο επί των τειχών της Λευκωσίας στις οχυρώσεις των Λουζινιανών, κοντά ή πάνω από ομώνυμη πύλη. Η ύπαρξή του μας είναι γνωστή μόνο από ιστορικές πηγές, αφού οι οχυρώσεις των Λουζινιανών κατεδαφίστηκαν από τους Βενετούς που άρχισαν, το 1567, να κτίζουν νέες οχυρώσεις με χρησιμοποίηση υλικών από τις προηγούμενες. Έτσι δεν σώζονται ερείπια ούτε του πύργου ούτε της ομώνυμης πύλης.

 

Ιστορικές πηγές αναφέρουν τον πύργο αυτό, στον οποίο έγιναν συγκρούσεις κατά την επίθεση των Γενουατών εναντίον της Λευκωσίας το 1373, και από τον οποίο οι Γενουάτες κατόρθωσαν να εισβάλουν τελικά στη Λευκωσία, καθώς και από την πύλη της Αγοράς.