Γερμασόγειας φράγμα

Image

Φράγμα κατασκευασμένο πάνω στον ποταμό της Γερμασόγειας, σε υψόμετρο 60 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και σε απόσταση 4,5 χμ. από τη θάλασσα. Κατασκευάστηκε το 1968 με σκοπό την άρδευση των καλλιεργειών στη χερσόνησο του Ακρωτηρίου. Η υπεράντληση στην περιοχή αυτή και η αδυναμία του φράγματος Πολεμιδιών να καλύψει τις πιεστικές ανάγκες σε νερό οδήγησαν στην κατασκευή του φράγματος της Γερμασόγειας. Το φράγμα είναι χωμάτινο, ύψους 49 μ., μήκους 294 μ. και χωρητικότητας 13.600.000 μ³.

 

Η γεωλογία της περιοχής, όπου κατασκευάστηκε το φράγμα, αποτελείται από κρητίδες, μαργαϊκές κρητίδες, κρητιδικούς άμμους και μαργαϊκούς άμμους του σχηματισμού της Πάχνας.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image