Άσπρον ακρωτήρι

Image

Ακρωτήρι της επαρχίας Λεμεσού, 1,5 χμ. στα νότια του Πισσουριού, ακριβώς στα δυτικά του όρμου (Πισσουριού). Κατά καιρούς πήρε διάφορα ονόματα όπως Φρούριον, Ασπρόκαβος, Τρήτα, Λευκός και Φρουρών. Οι ονομασίες Άσπρον, Λευκός και Ασπρόκαβος προφανώς οφείλονται στα άσπρα ασβεστολιθικά πετρώματα που το συνιστούν και που λόγω της συνεχούς θαλάσσιας διάβρωσης δεν επιτρέπουν να το καλύψει η γειτονική θαμνώδης φυσική βλάστηση.

Στον τρίτο τόμο του βιβλίου    Τά   Ἑλληνικά, του  Ιάκωβου  Ρ. Ραγκαβή, το 1854, το ακρωτήρι ονομάζεται Φρουρών ή Τρήτα. (Τρήτα ἢ Φρουρῶν κατά τό νότιον πρός τό βορειοδυτικόν του ἀκρ. Κουριάδος καί τό νοτ. ἀνατολικόν τοῦ ἀκρ. Ζεφυρίου˙ παρά τό ἀκρωτήριον τοῦτο ἦν καί πόλισμα Τρήτα). Την αρχαία Τρήτα μνημονεύει και ο Στράβων. Στους βενετικούς χάρτες το ακρωτήρι είναι γνωστό ως Capo Bianco. Με το όνομα αυτό εμφανίζεται στους χάρτες των Bartolomeo Dalli Sonetti (1480), Giovanni F. Camocio (1568), Gerard Mercator - J. Hondius (1606). Ωστόσο επικρατεί και η ονομασία Φρούριον, όπως στους χάρτες των P. Mortier (1705), G. Tartinius et S. Franchius (1744). Κάποτε διατηρούνται και τα δυο ονόματα (Capo Bianco και Phrurium), όπως στους χάρτες του Jean Baptiste Bourguignon d' Anville (1762) και J. P. Reinhard(1768).

 

Οι κύριοι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ακρωτήρι Άσπρον είναι το ρήγμα στα νότια και το σχετικά σκληρό πέτρωμα του ασβεστόλιθου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image