Γεροπόταμος

Image

Ποταμός της επαρχίας Αμμοχώστου, στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου της Καρπασίας. Πηγάζει από το βουνό του Πενταδάκτυλου (δάσος Καντάρας) και διασχίζει τα χωριά Άρδανα και Άγιος Ηλίας προτού εκβάλει νοτιοδυτικά του Μπογαζιού. Ο Γεροπόταμος κυλά πάνω σε ξερορεντζίνες και τέρα ρόζα που σχηματίστηκαν κυρίως πάνω στο φλύσχη της Κυθρέας και τις πρόσφατες αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Η λεκάνη απορροής του δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση μεταξύ 380 και 550 χιλιοστομέτρων. Οι κυριότερες καλλιέργειες κατά μήκος της διαδρομής του είναι τα σιτηρά, οι χαρουπιές και οι ελιές. Η γενική κατεύθυνση της ροής του Γεροπόταμου είναι ΒΔ. - ΝΑ. με αποκλίσεις που κυρίως οφείλονται στα σχετικά σκληρά και μαλακά πετρώματα που συναντά.