Γιούτη άκρον

Image

Μικρό ακρωτήρι στην επαρχία Αμμοχώστου, στα βόρεια της Επτακώμης. Οφείλει τη γένεσή του στο σχετικά ανθεκτικό και σκληρό πέτρωμα του ασβεστολιθικού ψαμμίτη που άντεξε τη διαβρωτική ενέργεια των κυμάτων. Βρίσκεται πολύ κοντά στη διαχωριστική ζώνη μεταξύ της Καρπασίας και της παράκτιας πεδιάδας της Κερύνειας. Το ακρωτήρι που εισχωρεί στη θάλασσα εμφανίζεται σαν γκρεμός, 12 περίπου μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ στ’ανατολικά του βρίσκεται ένας αβαθής όρμος, σχήματος πετάλου, με εμφανή τα χαρακτηριστικά της θαλάσσιας αναβαθμίδας πιο πέρα.