Δάση

Χλωρίδα

Image

Η φυτική δασική βλάστηση της Κύπρου αποτελείται βασικά από κωνοφόρα και πλατύφυλλα είδη. Υπάρχει βέβαια και μεγάλη ποικιλία θάμνων. Το κυριότερο κωνοφόρο και κύριο δασοπονικό είδος είναι η τραχεία πεύκη (Pinus brutia). Φύεται σε υψόμετρο μέχρι 1.500 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, καλύπτει το πλείστο μέρος της επιφάνειας των δασών της Κύπρου και αποτελεί το 90% σε όγκο του ξυλαποθέματος των κυπριακών δασών. Βρίσκεται είτε αμιγής είτε αναμεμειγμένη με άλλα είδη. Πάνω από 1.500 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, στο δάσος Τροόδους, βρίσκεται η μαύρη πεύκη (Pinus nigra) η οποία ευδοκιμεί μέχρι την κορυφή του Ολύμπου που έχει υψόμετρο 1.952 μέτρα. Φυτείες ήμερης πεύκης (Pinus pinea) υπάρχουν στις αμμώδεις περιοχές της Αγίας Ειρήνης, της Σαλαμίνoς, στα δάση Αθαλάσσας και Ραντί και σε άλλες εκτάσεις κυρίως κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

 

Ο κέδρος (Cedrus brevifolia), που είναι ενδημικό είδος της Κύπρου, συναντάται φυσικός στην περιοχή του Τριπύλου (δάσους Πάφου) μαζί με άλλα είδη όπως την τραχεία πεύκη, τον πλάτανο και τη λατζ'ιά.

 

Το κυπαρίσσι (Cupressus sempervireus) εξαπλώνεται φυσικά στη βόρεια οροσειρά, κυρίως σε μεικτές συστάδες με την τραχεία πεύκη. Στην Κύπρο υπάρχουν τρία είδη αόρατου. Το ένα είδος (Tuniperus phoenicia) ευδοκιμεί σε χαμηλά υψόμετρα όπως στον Ακάμα, στο Διόριος και την Καρπασία. Το δεύτερο είδος (Tuniperus oxycedrus) ευδοκιμεί σε υψόμετρο γύρω στα 1.200 μέτρα, όπως στην περιοχή του Προδρόμου, και το τρίτο είδος (Tuniperus phoetidissima) ευδοκιμεί σε μεγαλύτερα υψόμετρα, πάνω από 1.200 μέτρα.

 

Τα κύρια πλατύφυλλα δέντρα των δασών της Κύπρου είναι τα ακόλουθα:

 

Ο πλάτανος (Platanus orientalis) και ο σκλήδρος (Alnus orientalis), που ευδοκιμούν σε υγρά εδάφη και συνήθως βρίσκονται σε ορεινές περιοχές κατά μήκος των ποταμών.

 

Η λατζ'ιά (Quercus alnifolia) που είναι αειθαλής δρυς, είναι ενδημικό είδος της Κύπρου και σχηματίζει είτε αμιγείς είτε μεικτές συστάδες, συνήθως με την τραχεία πεύκη.

 

Η αντρουκλιά (Arbutus unedo) συνήθως βρίσκεται σε μεικτές συστάδες με την τραχεία πεύκη, το κυπαρίσσι και την λατζ' ιά.

 

Άλλα σημαντικά πλατύφυλλα είδη που υπάρχουν στα κυπριακά δάση είναι ο σφένδαμνος (Acer obtusifolium), η τριμιθιά (Pistacia terenbinthus), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), ο στύραξ (Styrak officinalis), η πικροδάφνη (Nerium oleanter), η δάφνη (Laurus nobilis), η ξισταρκά (Cistus sp.) και άλλα.

 

Μερικά από τα είδη που έχουν εισαχθεί στην Κύπρο είναι το έλατο (Abies sp.), τα ευκάλυπτα (Eucalyptus. sp.), η ακακία (Acacia cyanophylia), η ψευδακακία (Robinia pseudoacacia) και άλλα.

 

Εκτός από τα πιο πάνω είδη δέντρων και θάμνων, η χλωρίδα των κυπριακών δασών είναι πλούσια με πολλούς άλλους θάμνους και ποώδη φυτά, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά. Τα ακόλουθα φυτά είναι ενδημικά της Κύπρου αλλά και σπάνια, και περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων, ως αυστηρά προστατευόμενα είδη:

 1. Ranunculus kykkoensis Meikle (Ranunculaceae).
 2. Delphinium caseyi B.L. Burtt (Ranunculaceae).
 3. Brassica hilarionis Post (Cruciferae).
 4. Alyssum akamasicum B.L. Burtt (Cruciferae).
 5. Arabis kennedyae Meikle (Cruciferae).
 6. Ferula cypria Post (umbelliferae).
 7. Onosma troodi Kotschy (Boraginaceae).
 8. Onosma ceaspitosum Kotschy (Boraginaceae).
 9. Pinguicula crystallina Sibth et Sm. (Lentibulariaceae). 
 10. Sideritis cypria Post (Labiatae).
 11. Phlomis cypria Post (Labiatae).
 12. Phlomis brevibracteata Turrill (Labiatae).
 13. Salvia crassifolia Sibth et Sm. (Labiatae).
 14. Amaracus cordifolium Montr et Auch. (Labiatae).
 15. Scilla morrisii Meikle (Liliaceae).
 16. Chionodoxa lochiae Meikle (Liliaceae).
 17. Crocus cyprius Boiss et Kotschy (Iridaceae).
 18. Crocus hartmannianus Holmboe (Iridaceae).
 19. Ophrys Kotschy Fleischm et Soo (Orchidaceae).

 

Από τα επόμενα σπάνια είδη που βρίσκονται στην Κύπρο τα πρώτα 6 είναι ενδημικά:

 1. Cedrus brevifolia Henry (Pinaceae). - Κέδρος.
 2. Ranunculus cadmicus Boiss var. cyprius Boiss. (Rannunculaceae).
 3. Astragalus macrocarpus DC. ssp. lefkarensis Agerer- Kirchoff et Meikle (Leguminosae). - Αρκοκουτσιά.
 4. Ophrys argolica Fleischm ssp. elegans (Renz) Nels. (Orchidaceae).
 5. Orchis anatolica Boiss var troodi (Renz) Soo (Orchidaceae). – Αρκοσσ’ιλλούιν.
 6. Bosea cypria Boiss (Amaranthaceae).
 7. Erodium crassifolium L' Herit (Geraniaceae).
 8. Erica manipuliflora Salisb. (Ericaceae).
 9. Cyclamen graecum Link. - Κυκλάμινο.
 10. Ipomoea stolonifera (Cyr) J.F. Gmel (Convolvulaceae). - Καμπανούδκια.
 11. Ipomoea sagittara Poir (Convolvulaceae).
 12. Euphorbia thompsonii Holmboe (Euphorbiaceae).
 13. Cladium mariscus (L) R.Br. (Cyperaceae).
 14. Arum conophalloides Schott et Kotschy (Araceae).
 15. Fritillaria acmopetala Boiss (Liliaceae).
 16. Fritillaria persica L. (Liliaceae).
 17. Epipactis condensata Boiss ex D.P. Young (Orchidaceae).
 18. Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae).
 19. Platanthera chlorantha (Custer) Reichb ssp. holmboei (Lindb. f ) J.J. Wood (Orchidaceae).

 

ΣΗΜ: Για τα πιο πολλά από τα πιο πάνω φυτά, δεν υπάρχει κυπριακή ονομασία.

 

Σχεδόν όλα τα πιο πάνω είδη βρίσκονται σε δασικές περιοχές όπου προστατεύονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δασικής Νομοθεσίας, που προνοεί ότι οποιοσδήποτε κόψει, εκριζώσει, μαζέψει, μεταφέρει ή προξενήσει ζημιά σε οποιοδήποτε δέντρο, θάμνο, ή άλλο δασικό προϊόν, είναι ένοχος αδικήματος.

Φώτο Γκάλερι

Image