Γκρανβέλλ Granvelle

Ισπανός καρδινάλιος που συμμετέσχε στο κολλέγιο των καρδιναλίων που συγκάλεσε ο πάπας Πίος Ε' στις 27.2.1570, ένα μήνα προτού ο Σελίμ Β' στείλει το τελεσίγραφο του στη Βενετία με το οποίο ζητούσε να του παραδώσει την Κύπρο, για να εξετάσουν τη στάση της Αγίας Έδρας έναντι στον κίνδυνο που απειλούσε την Κύπρο. Όλοι συμφώνησαν να εισπραχθεί δεκάτη από την εκκλησιαστική περιουσία της περιοχής Βενετίας ύψους μέχρι 100 χιλιάδων δουκάτων ως βοήθεια στη Βενετία, υπό τον όρο ότι η επικείμενη εκστρατεία του τουρκικού στόλου θα ελάμβανε την κατεύθυνση της Κύπρου. Αλλά ο Γκρανβέλλ, εκφράζοντας την ισπανική εχθρότητα κατά της Βενετίας και κάθε συμμαχίας με τους Βενετούς, δήλωσε ότι αν και συμφωνούσε ότι έπρεπε να γίνει το παν για να σωθεί η Κύπρος από τα χέρια των απίστων, ωστόσο η Βενετία δεν άξιζε καμιάς βοήθειας ˙ η ιστορία είχε αποδείξει ότι η ίδια η Βενετία βοηθούσε τους άλλους μόνο εφόσον αυτό εξυπηρετούσε το συμφέρον της. Η στάση αυτή του Γκρανβέλλ επηρέασε την τελική απόφαση του κολλεγίου και του πάπα, που ήταν ασαφής και αναποτελεσματική.