Γεώργιος Α αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου

Image

Μάλλον φαίνεται ότι ήταν ο Γεώργιος, Μαρωνίτης αρχιεπίσκοπος Δαμασκού που είχε σταλεί από τον Μαρωνίτη πατριάρχη Μωυσή στα 1562 ως αντιπρόσωπός του στη σύνοδο του Τριδέντου, και από εκεί έφερε κυρωτική βούλλα και πάλλιον από τον πάπα Πίο Δ' προς τον Μωυσή. Αργότερα θεωρήθηκε αρχιεπίσκοπος Κύπρου από σύγχυση.