Γλαβάς Δημήτριος

Μουσικός του 14ου αι. πιθανώς Κύπριος, ο οποίος είχε συγγενικές σχέσεις με τους άλλους Γλαβάδες (Θεόδωρο, Μανουήλ και Φίλιππο). Ο τόπος της δραστηριότητάς του παραμένει άγνωστος ενώ τα μουσικά του έργα βρίσκονται και στον κωδ. της μονής Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους (Μουσικό Ανθολόγιο) αριθμ. 26 που χρονολογείται στο γ' τέταρτο του ΙΔ' αιώνα.