Γλαβάς Φίλιππος

Image

 Ιερέας και μουσικός του 14ου-15ου αι.(;). Πιθανώς Κύπριος από τη γνωστή οικογένεια Γλαβάδων (βλ. Γλαβάς Δημήτριος, Θεόδωρος και Μανουήλ). Τα μουσικά του έργα βρίσκονται και στον κώδ. της μονής Χιλανδαρίου (Μουσικό Ανθολόγιο) υπ’ αριθμ. 146 που γράφτηκε κατά τον 18ο αιώνα (φφ. 622α, 644α). Ο Χιλανδαρινός κώδικας θα πρέπει να περιέχει το TERMINUS ANTE QUEM σχετικά με την εποχή της ζωής του.