Θεοποιός

Image

Στην αρχαία Κύπρο απαντάται το επάγγελμα του θεοποιού. Σε πήλινο αγαλματάκι της θεάς Αφροδίτης, που βρέθηκε στην τοποθεσία Παλαιόκαστρον της Πάφου και που χρονολογικά ανήκει πιθανότατα στο 2ο μ.Χ. αιώνα, υπάρχει η επιγραφή:

 

Ἐπαφρᾶς

θεοποιός

ἐποί[ει]

 

Αναγράφεται, δηλαδή, στο αγαλματάκι της θεάς ότι τούτο είχε κατασκευαστεί από τον τεχνίτη Επαφράν, τον θεοποιό.

 

Μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα ότι θεοποιός (= κατασκευαστής θεών) ήταν εκείνος που εξασκούσε το επάγγελμα του κατασκευαστή / κεραμέα μικρών αγαλμάτων των θεών (τερακότες). Τα αγαλματίδια των θεών που κατασκεύαζε, τα πωλούσε στους πιστούς και οι τελευταίοι τα αφιέρωναν στις διάφορες θεότητες που λάτρευαν. Τέτοια πήλινα αγαλματάκια θα πρέπει να κατασκευάζονταν πολλά από πολλούς τεχνίτες, γιατί θα πρέπει να ήσαν σχετικά φθηνά, συνεπώς προσιτά στο βαλάντιο της μεγάλης μάζας του λαού ο οποίος εκπλήρωνε, μ' αυτά, τα τάματά του προς τους θεούς. Έτσι, ο θεοποιός μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο λαϊκός τεχνίτης παρά καλλιτέχνης, εντελώς διάφορος του γλύπτη. Ο τελευταίος εργαζόταν με το μάρμαρο, την πέτρα, τον χαλκό και άλλα υλικά και τα έργα του στοίχιζαν πολύ πιο ακριβά.

 

Εκτός από τον θεοποιό Επαφράν, οι μέχρι τώρα γνωστές αρχαιολογικές μαρτυρίες δεν έχουν δώσει το όνομα άλλου τεχνίτη τέτοιων μικρών αγαλμάτων.