Γότθοι και Κύπρος

Αντίθετα προς την άποψη του G. Hill (A History of Cyprus, Ι, σ. 243), του Maciej Salomon (Eos, LIX, 1971, σσ. 109-139), του Μ. Cary (A History of Rome down to the Reign of Constantine, London, Macmillan, 1957, σ. 727), του Mitford, του Schiller και άλλων, νεότερη ερμηνεία των πηγών από τον Ευάγγελο Χρυσό αποδεικνύει ότι οι Γότθοι, που στα 268/269 λεηλάτησαν με επιδρομές την Ελλάδα, την Κρήτη και την Ρόδο, ουδέποτε έφθασαν  ως την Κύπρο, ούτε προκάλεσαν στο νησί «μικρές ζημιές». Ορθότερη φαίνεται η παρατήρηση του Hill ότι η εκστρατεία, επηρεαζόμενη καταστροφικά από λοιμό, κατέληξε σε φιάσκο.

 

Η Vita Claudii, xii, i, λέγει σαφώς ότι [οι Σκύθαι = Γότθοι] στα χρόνια εκείνα έφθασαν στην Κρήτη, και την Κύπρο προσπάθησαν να λεηλατήσουν αλλά λόγω της καταστρεπτικής ασθένειας που μάστιζε τον στρατό, κατεβλήθησαν, προφανώς προτού φθάσουν στην Κύπρο. Αυτό επικυρώνεται και από το ότι ούτε ο Ζώσιμος ούτε ο Ζωναράς ούτε ο Σύγγελλος, οι άλλες τρεις πηγές, αναφέρουν επιδρομή των Γότθων στην Κύπρο.