Ανεμόστυλλος

Μεταλλικός συνήθως άξονας, πάνω στον οποίο περιστρέφεται η ανέμη.