Πίκης Γεώργιος

Image

Δικαστικός που υπηρέτησε ως πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου και ως μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1939. Μετά τις σπουδές του ενεγράφη ως δικηγόρος το 1961 και άσκησε το επάγγελμα αυτό στη Λάρνακα μεταξύ 1961 και 1966.

 

Τον Σεπτέμβριο του 1966 διορίστηκε επαρχιακός δικαστής στη Λεμεσό. Το 1967 μετετέθη στην Αμμόχωστο, όπου υπηρέτησε μέχρι το 1974, οπότε προσφυγοποιήθηκε λόγω της τουρκικής εισβολής. Το 1972 προήχθη σε αναπληρωτή πρόεδρο επαρχιακού δικαστηρίου και το 1977 σε μόνιμο πρόεδρο. Μεταξύ 1974 και 1981 υπηρέτησε ως πρόεδρος του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας-Αμμοχώστου.

 

Το 1981 διορίστηκε δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι τον Μάρτιο του 1995, οπότε διορίστηκε πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Από τη θέση αυτή αφυπηρέτησε το 2004, ΅ετά την εκλογή του στο Διεθνές Ποινικó Δικαστήριο. Στο Διεθνές Ποινικó Δικαστήριο υπηρέτησε μέχρι τον Μάρτιο του 2009. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου ο Γ. Πικής υπηρέτησε και ως ad hoc δικαστής στο Ευρωπαϊκó Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω΅άτων. Απó το 1995 υπήρξε επίσης ΅έλος του Μóνι΅ου Δικαστηρίου Διαιτησίας στη Χάγη, ενώ εξελέγη ΅έλος και υπηρέτησε στην Επιτροπή των Ηνω΅ένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων απó το 1996 ΅έχρι το 1998. Υπó την ιδιóτητά του ως προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου, διετέλεσε ΅έχρι το 2004 πρóεδρος του Κύκλου των Προέδρων των Συνταγ΅ατικών Δικαστηρίων της Ευρώπης.

 

Στις 28 Μαρτίου 2013 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την κατάσταση στην οποία περιήλθε το τραπεζικό σύστημα και γενικά η οικονομία της Κύπρου. Πρόεδρος διορίστηκε ο Γεώργιος Πικής (πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης) και μέλη οι Παναγιώτης Καλλής και Γιαννάκης Κωνσταντινίδης (πρώην δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου).

  

Ο Γεώργιος Πικήςσυνέγραψε νομικά βιβλία και έκαμε μελέτες για διάφορες πτυχές του δικαίου. Μεταξύ άλλων εξέδωσε τα συγγράμματα: Criminal Procedure in Cyprus (΅αζί ΅ε τον

Ανδρέα Λοΐζου), Sentencing in Cyprus, The English Common Law and Principles of Equity and their Application in Cyprus και Basic Aspects of Cyprus Law. Πιο πρόσφατο σύγγρα΅΅ά του είναι το Constitutionalism – Human Rights – Separation of Powers, The Cyprus Precedent.

Φώτο Γκάλερι

Image