Σίμπθορπ Τζων John Sibthorp

Image

O πρώτος επιστήμονας που μελέτησε την πανίδα και χλωρίδα της Κύπρου, την οποία επισκέφθηκε γι' αυτό τον σκοπό από τις 8 Απριλίου 1787 μέχρι 14 Μαϊου 1787. Ο Σίμπθορπ (28 Οκτωβρίου 1758- 8 Φεβρουαρίου 1796) συνοδευόταν από τον καλλιτέχνη Ferdinand Bauer και μαζί ταξίδεψαν σ' ολόκληρη την Κύπρο, μελετώντας, ζωγραφίζοντας και συλλέγοντας δείγματα της πανίδας και της χλωρίδας του νησιού. Από το ημερολόγιό του φαίνεται ότι ο Σίμπθορπ ήταν ένας εξαίρετος και έμπειρος φυσιοδίφης. Σ' αυτό κάνει πολλές αναφορές και για τα πουλιά της Κύπρου, όπως και σχόλια για τη μετανάστευσή τους, σ' ένα δε παράρτημα του ημερολογίου του κατέγραψε όλα τα είδη που είχε δει.   Αν και μερικά ονόματα των πουλιών που αναφέρει σήμερα είναι συγκεχυμένα, ωστόσο πολλά είδη εξακολουθούν ν' αναγνωρίζονται. Το ημερολόγιό του δημοσιεύθηκε μεταξύ 1818-1820 από τον ιερωμένο Robert Walpole και συμπληρώθηκε από τον C. D. Cobham το 1908. Αναφέρεται επίσης κατάλογος 114 ιχνογραφιών πουλιών του Bauer που βρίσκονται σήμερα στη Βιβλιοθήκη των Βοτανικών Κήπων της Οξφόρδης και που πιστεύεται ότι πολλές απ' αυτές έγιναν στην Κύπρο.

 

Ο Σίμπθορπ είναι ο συγγραφέας του γνωστού βιβλίου Flora Graeca κι ο ιδρυτής της έδρας της αγροτικής οικονομίας στην Οξφόρδη. Όπως αναφέρει κι ο πτηνολόγος  sir John Bucknill που έκαμε σχετικές μελέτες και στην Κύπρο μεταξύ 1907-1912, «το σύγγραμμα του Σίμπθορπ για τα πουλιά της Κύπρου υπήρξε το θεμέλιο όλων των μετέπειτα μελετών και δημοσιευμάτων που σχετίζονται με τη πτηνολογία της Κύπρου».