Αρτεμίδωρος

Γιατρός του 1ου μ.Χ. αιώνα που άσκησε το επάγγελμά του στο Κίτιον, απ' όπου πιθανό να καταγόταν. Μαρτυρείται από επιγραφή σε βάση αγάλματος που τιμητικά του είχε αφιερώσει η πόλη του. Το όνομα του πατέρα του δεν σώθηκε, όμως στην επιγραφή αναφέρεται το όνομα του παππού του, που λεγόταν επίσης Αρτεμίδωρος.