Ονάσιλος Ονασικύπρου

Image

Κύπριος γιατρός του 5ου π.Χ. αιώνα, από το Ιδάλιον. Μας είναι γνωστός από την περίφημη πινακίδα του Ιδαλίου, που αποτελεί συμφωνία μεταξύ του γιατρού αυτού και των αδελφών του αφενός, και του βασιλιά του Ιδαλίου Στασικύπρου και της πόλης αφετέρου. Η συμφωνία έγινε όταν την πόλη του Ιδαλίου (σημερινό χωριό Δάλι) πολιορκούσαν οι Κιτιείς και οι Πέρσες που τελικά την κατέκτησαν (5ος π.Χ. αιώνας). Ο Ονάσιλος ο γιατρός είχε συμφωνήσει να περιθάλπει χωρίς χρηματική αμοιβή τους πληγωμένους πολεμιστές του Ιδαλίου και σ' αντάλλαγμα ο βασιλιάς και η πόλη θα τον πλήρωναν δίνοντάς του κτηματική περιουσία.

 

Η περίφημη πινακίδα του Ιδαλίου

 

Η περίφημη ορειχάλκινη πινακίδα του Ιδαλίου (ή Εδαλίου, Ηδαλίου) είναι χαραγμένη και στις δύο πλευρές της με κυπροσυλλαβική Ελληνική γραφή, βρέθηκε από χωρικούς το έτος 1850 στο εκεί Ιερό της Θεάς Αθηνάς, στη βορειοδυτική ακρόπολη της αρχαίας πόλεως Ιδάλιον. Εν συνεχεία πουλήθηκε στον Duc de Luynes και κατέληξε στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων (Συλλογή μεταλλικών αντικειμένων, τομέας μπρούτζινων, έκθεμα 2297). Η Επιγραφή Ιδαλίου, γνωστή και ως Πλάκα του Ονάσιλου είναι ορειχάλκινη πινακίδα του 5ου π.Χ. αιώνα, στην οποία χαράχθηκε η συμφωνία του βασιλιά Στασίκυπρου και των κατοίκων του Ιδαλίου από την μια πλευρά και του Ονασίλου και των αδερφών του από την άλλη.

 

Σύμφωνα με αυτή την συμφωνία, ο Ονάσιλος έπρεπε να θεραπεύει τους τραυματισμένους στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Πέρσες. Σε αντάλλαγμα, ο βασιλιάς του παραχωρούσε ένα μέρος της κρατικής γης, την οποία ο Ονάσιλος και τα αδέρφια του θα είχαν ατελώς. Αν ο βασιλιάς ή οι κάτοικοι της πόλης αποφάσιζαν να επιστρέψουν το συγκεκριμένο κομμάτι της γης θα έπρεπε να είχαν πληρώσει στον Ονάσιλο και στα αδέρφια του ένα τάλαντο αργυρού.

 

Η επιγραφή ανακαλύφθηκε το 1850 στο ναό της θεάς Αθηνάς στο Ιδάλιον και χρονολογείται πριν τα 470 π.Χ., καθώς ο ναός καταστράφηκε από τους Φοίνικες όταν κατέλαβαν την περιοχή. Αποτελεί το αρχαιότερο συμβόλαιο ανά τον κόσμο, γραμμένη στην κυπροσυλλαβική γραφή, με την εικόνα της να είχε υιοθετηθεί στο έμβλημα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου.