Γρηγορίου Γρηγόριος Gregorio de Gregorij

Image

Μαθητής του Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης (1594 - 1599) από την Αμμόχωστο. Σπούδασε ελληνική και λατινική γραμματική, λογική, φυσική. Έγινε Ιησουίτης και κήρυξε επιτυχώς στη Χίο. Αργότερα επέστρεψε στην Κύπρο. Μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης ήταν άλλοι δυο Γρηγορίου, ο Πέτρος Γρηγορίου, πιθανώς αδελφός του πρώτου, και ο Αυγουστίνος Γρηγορίου, ίσως συγγενής των άλλων δυο.