Γυμναστικοί σύλλογοι

Για τους γυμναστικούς συλλόγους των 6 πόλεων της Κύπρου, βλέπε χωριστό λήμμα για τον καθένα, ως εξής:

 

«Ευαγόρας» Γυμν.  Σύλλογος (Αμμοχώστου).

«Ζήνων» Γυμν. Σύλλογος (Λάρνακας).

«Κόροιβος» Γυμν. Σύλλογος (Πάφου).

«Ολύμπια» Γυμν.   Σύλλογος (Λεμεσού).

«Παγκύπρια» Γυμν.   Σύλλογος (Λευκωσίας).

«Πράξανδρος» Γυμν. Σύλλογος (Κερύνειας).