«Γυναίκα της Κύπρου»

Image

Με τον τίτλο αυτό κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1951 κυπριακό μηνιαίο περιοδικό, με ιδιοκτήτρια τη Φάνη Ολυμπίου από την Παλλουριώτισσα. Ασχολείτο με θέματα που ενδιέφεραν τις Κύπριες την περίοδο εκείνη και ήταν αριστερών πολιτικών τάσεων. Από τα αρχεία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, φαίνεται πως το περιοδικό ανέστειλε την έκδοσή του το 1958.