Δάβιλα ή Ντάβιλα D’ Avila προμαχώνας

Image

Προμαχώνας στη νότια πλευρά των βενετικών τειχών της Λευκωσίας, αυτός επί του οποίου είναι σήμερα κτισμένο το μέγαρο του Δημαρχείου της πρωτεύουσας. Είναι ένας από τους 11 προμαχώνες που περιβάλλουν τη Λευκωσία σε κυκλική διάταξη, και που κτίστηκαν μαζί με τα τείχη, σε σχέδια του Τζούλιο Σαβορνιάνο, από το 1567 κ.ε.

 

Ο προμαχώνας Δάβιλα έχει το όνομα Κυπρίου ευγενούς της εποχής της βενετικής κατοχής, του Αντωνίου Δάβιλα, ο οποίος είχε εισφέρει 10.000 δουκάτα για τη νέα οχύρωση της Λευκωσίας. Από τους 11 προμαχώνες της Λευκωσίας, οι 7 φέρουν ονόματα Κυπρίων ευγενών που είχαν εισφέρει για την οικοδόμηση των οχυρώσεων. Οι υπόλοιποι 4 προμαχώνες, που κτίστηκαν με χρήματα της Βενετικής Δημοκρατίας, φέρουν ονόματα Βενετών αξιωματούχων.

 

Ο προμαχώνας Δάβιλα ήταν ένας από εκείνους που δέχθηκαν τις σφοδρότερες επιθέσεις των Τούρκων εισβολέων κατά την πολιορκία και άλωση της Λευκωσίας το 1570.