«Δασικοί Θησαυροί»

Image

Ετήσιο δελτίο - περιοδικό του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1931 και εκδίδεται ανελλιπώς από τότε. Εκδίδεται με τη βοήθεια του Τμήματος Δασών, του οποίου ο διευθυντής είναι και ο ex officio πρόεδρος του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου.

 

Το δελτίο έχει μέγεθος 21X15 εκ. και οι σελίδες του κυμαίνονται από 68 μέχρι 100. Η ύλη του σχετίζεται με την ανάπτυξη και προστασία των δασών και γενικά του πρασίνου, τη δεντροφύτευση, τις δραστηριότητες του Φιλοδασικού Συνδέσμου, τη δασοπονία κ.ά.