Δευτερογιούνης

Image

Έτσι λέγεται από πολλούς στην Κύπρο ο μήνας Ιούλιος. Η ονομασία αυτή του Ιουλίου σημαίνει δεύτερος Ιούνης. Επίσης, ο ίδιος ο Ιούνιος λέγεται και Πρωτογιούνης, δηλαδή πρώτος Ιούνιος.

 

Οι ονομασίες πρώτος και δεύτερος Ιούνιος χρησιμοποιήθηκαν ίσως επειδή οι δυο αυτοί μήνες είναι περίπου παρόμοιοι, ως προς τις καιρικές τους συνθήκες τουλάχιστον.

 

Για τον Δευτερογιούνην πρβλ. και Βασίλη Μιχαηλίδη  Η 9η Ιουλίου:

 

Μιαν νύχταν, νύχταν σιανήν, κ’αιρόν Δευτερογιούνην,

νύχταν Παρασσ’ευκόνυχταν, πού τ’ άστρα μιλιούνια

ελάμπασιν πού πανωθκιόν...