Τσικνοπέφτη

Image

Έτσι λέγεται η ημέρα Πέμπτη της πρώτης από τις τρεις εβδομάδες του Τριωδίου (Αποκριές, γνωστές στην Κύπρο με την ονομασία Σήκωσες). Η ημέρα αυτή ονομάστηκε έτσι επειδή κατ' αυτήν εθεωρείτο απαραίτητο κάθε νησκιά (εστία) να τσικνώσει. Δηλαδή να μυρίσει η τσίκνα, συνεπώς να ψηθεί κρέας. Το ψήσιμο κρέατος δεν ήταν και τόσο συνηθισμένο φαινόμενο σε παλαιότερες εποχές όπου επικρατούσε φτώχεια και δυστυχία, γι’ αυτό και η Τσικνοπέφτη εθεωρείτο ξεχωριστή μέρα κι απ' αυτήν κυρίως άρχιζε να γίνεται αισθητό το Τριώδιο.