Αρκαστήριν

Image

Ένα από τα δυο είδη αργαλειού που χρησιμοποιούνταν στην Κύπρο ήταν το αρκαστήριν. Το δεύτερο ήταν η βούφα. Το αρκαστήριν ήταν πιο εξελιγμένο είδος αργαλειού, με ξύλινο σκελετό και νευκές στις οποίες βρίσκονταν στερεωμένα τα διάφορα μέλη του. Η υφάντρα καθόταν σε ξύλινο κάθισμα, σ' αντίθεση με την πρωτόγονη βούφα όπου για να εργαστεί η γυναίκα έβαζε τα πόδια της σ' ένα λάκκο ανοιγμένο στο πάτωμα όπου βρίσκονταν τα πατήδκια και συνήθως καθόταν στη γη.

 

Στο αρκαστήριν η εργασία γινόταν πιο γρήγορα και ξεκούραστα. Το μηχάνημα αυτό της ύφανσης ήταν κατασκευασμένο από ξύλο. Σε μερικά χωριά της Κύπρου χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα.

 

Σε πολλά μέρη του νησιού τόσο η βούφα όσο και το αρκαστήριν ήσαν γνωστά με την κοινή ονομασία βούφα. Για περιγραφή και περισσότερες λεπτομέρειες και για τα δυο αυτά είδη αργαλειού, βλέπε λήμμα βούφα.