Διαγόρας ο Κύπριος

Image

Κύπριος γιατρός κατά την αρχαιότητα, για τον οποίο δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες στις πηγές. Τον αναφέρουν ο Ερωτιανός (Ἱπποκράτους λέξεων συναγωγή), ο Διοσκουρίδης (Περί ὓλης ἰατρικῆς) και ο Οριβάσιος (Ἰατρικαί συναγωγαί). Ο τελευταίος διασώζει μια συνταγή του Διαγόρα του Κυπρίου για κατασκευή φαρμάκου για παθήσεις των ματιών (κολλύριον - διάρροδον Διαγόρου τό μέγα καλούμενον ).

 

Από τον Ερωτιανό έχουμε την πληροφορία ότι ο Διαγόρας είχε ασχοληθεί με την ερμηνεία ιατρικών όρων του Ιπποκράτη. Από τον Διοσκουρίδη συμπεραίνουμε ότι ο Διαγόρας είχε γράψει και σχόλια σε διάφορες φαρμακευτικές ουσίες, όπως τον γαλακτώδη χυμό της παπαρούνας.