«Ἡ Ἀρχαία Κύπρος εἰς τάς Ἑλληνικάς Πηγάς»

Image

Είναι αξιολογότατο σύγγραμμα σε πέντε συνολικά τόμους, του Κυπρίου λογίου και ερευνητή Κυριάκου Χατζηιωάννου. Το σύγγραμμα αυτό (σε συντομογραφία: ΑΚΕΠ ), εξεδόθη με δαπάνη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου μεταξύ 1971 και 1983, αποτελεί δε όχι μόνο έργο πολύχρονης και πολύμοχθης έρευνας αλλά και μοναδικό βοήθημα σε κάθε ερευνητή ή μελετητή της αρχαίας Κύπρου. Οι πέντε τόμοι του έργου είναι:

 

* Τόμος Α', Λευκωσία, 1971: Τα θρυλούμενα, ιστορία και εθνολογία από των προϊστορικών χρόνων μέχρι του 395 μ.Χ.

 

*Τόμος Β', Λευκωσία, 1973: Μυθολογία και θρησκεία, γεωγραφία και γεωλογία.

 

* Τόμος Γ', ημίτομος Α', Λευκωσία,1975: Γράμματα, επιστήμες (ιατρική), τέχνες, από των Ομηρικών χρόνων μέχρι του 395 μ.Χ.

 

* Τόμος Γ', ημίτομος Β', Λευκωσία, 1977: Κυπρίων γλώσσες.

 

* Τόμος Δ', ημίτομος Α', Λευκωσία,1980: Συμπληρώματα εκ των ελληνικών επιγραφών και των λατινικών κειμένων.

 

* Τόμος Δ', ημίτομος Β', Λευκωσία, 1980: Προλεγόμενα και σημειώσεις στις ελληνικές επιγραφές και τα λατινικά κείμενα.

 

* Τόμος Ε', Λευκωσία, 1983: Γενικές συντομογραφίες, γενικά συμπληρωματικά, σχόλια, γενικοί πίνακες, χάρτες.