Ερατοσθένης

Image

Σημαντικός αρχαίος μαθηματικός και γεωγράφος της Αλεξάνδρειας που έζησε το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. Ο Ερατοσθένης έγραψε επίσης ποιήματα, φιλοσοφικά έργα, ιστορία και φιλολογική κριτική. Πληροφορίες του Ερατοσθένη για την Κύπρο διασώζει ο Στράβων στο έργο του Γεωγραφικά (14,684.6.5.). Σύμφωνα με τον Ερατοσθένη, στα παλαιά χρόνια οι πεδιάδες της Κύπρου κατακαλύπτονταν από δάση, πράγμα που εμπόδιζε την καλλιέργειά τους. Τούτο όμως από την άλλη ωφελούσε γιατί τα δάση παρείχαν καύσιμη ύλη στα μεταλλεία για την επεξεργασία του χαλκού και του ασημιού και ξυλεία για την κατασκευή στόλων. Το πρόβλημα όμως που προκαλούσαν τα δάση δεν λυνόταν ούτε και έτσι, και γι’ αυτό επετράπη σε όσους κατοίκους του νησιού ήθελαν, να κόβουν τα δάση και να καλλιεργούν τη γη που γινόταν δική τους και απαλλασσόταν από τους φόρους. Σε άλλο σημείο των Γεωγραφικών του, ο Στράβων ψέγει τον Ερατοσθένη γιατί τοποθετεί την Ιεροκηπία στα νότια της Κύπρου ενώ, κατά τον Στράβωνα, αυτή βρίσκεται στα δυτικά του νησιού όπου είναι και η Πάφος (πρόκειται για τη Γεροσκήπου).