Αριστοκράτης Πνυταγόρου

Πιθανό να ήταν Κύπριος. Σε επιτύμβια επιγραφή του 4ου π.Χ. αι. που βρέθηκε στην Αττική, αναφέρεται:

 

Ἰατρός θνητοῖσιν νόσων ὁ κράτιστος ἀπά[ν]των

ἐνθάδε Πνυταγόρου κεῖται˙ Ἀριστοκράτης.

 

Δηλαδή: Απ' όλους τους θνητούς ο πιο καλός γιατρός για κάθε αρρώστια, κείτεται εδώ ο γιος του Πνυταγόρα, ο Αριστοκράτης.

 

Τόσο η εκδότρια της επιγραφής αυτής όσο κι άλλοι επιστήμονες, κρίνοντας από το χαρακτηριστικό επίθετο Πνυταγόρα πιστεύουν ότι ο Αριστοκράτης αυτός ήταν Κύπριος και ειδικότερα Σαλαμίνιος, που έζησε στην Αττική όπου διέπρεψε ως γιατρός.

 

Πολλοί Κύπριοι, από διάφορες πόλεις του νησιού, είχαν δημιουργήσει κατά την αρχαιότητα, και ιδίως κατά τον 4ο π.Χ. αι., αξιόλογες παροικίες στην Αττική όπου η παρουσία τους μαρτυρείται, μεταξύ άλλων, και από πολλές επιγραφές που έχουν βρεθεί.