Αρχίατρος

Ο θεσμός του αρχιάτρου μαρτυρείται σε ανέκδοτες επιτύμβιες επιγραφές από την Αμαθούντα, της Ρωμαϊκής εποχής, ενώ σε άλλες επιγραφές αναφέρονται γιατροί. Και μόνη η ύπαρξη του όρου αρχίατρος σημαίνει προηγμένη ιατρική επιστήμη στην περιοχή.