Διοσκουρίδης ο Πεδάνιος

Image

Διάσημος Έλληνας γιατρός, ο θεμελιωτής της φαρμακολογίας. Καταγόταν από την Ανάζαρβο της Κιλικίας και έζησε τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Έκαμε διάφορες περιηγήσεις για συλλογή υλικού που το χρησιμοποίησε για τη συγγραφή φαρμακευτικών βιβλίων. Κατέταξε τα φάρμακα σε 5 κατηγορίες, δηλαδή: α) αρώματα και έλαια από τα φυτά, β) τροφές και φάρμακα από τα ζώα, γ) θεραπευτικά βότανα, δ) εκείνα που προέρχονται από ζυμώσεις, και ε) εκείνα που παρασκευάζονται από τα μέταλλα. Γνωστότερο από τα έργα του είναι το σύγγραμμά του με τίτλο Περί Ὕλῆς Ἰατρικῆς, που σώθηκε ολόκληρο και που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για πολλούς μεταγενέστερους. Άλλα συγγράμματά του είναι το Περί Ἁπλῶν Φαρμάκων και το Φαρμακογνωσία. Του αποδίδονται και άλλα έργα, που θεωρούνται σήμερα νόθα, όπως το Περί Δηλητηρίων Φαρμάκων και το Περί Ἰοβόλων.

 

Στα έργα του, και ιδίως στο σύγγραμμα Περί Ὑλης Ἰατρικῆς, ο Διοσκουρίδης μιλά και για αρκετά είδη κυπριακής χλωρίδας, όπως και για κυπριακά μέταλλα, σε σχέση προς τη φαρμακολογία. Μεταξύ άλλων αναφέρει για τον τροχίτην ή συκίτην οἶνον της Κύπρου, για ένα είδος κυπριακής συκομουριάς, για την τέρμινθο (= τρεμιθιά), για το κύπριον σέσελι (= κουρτουνιά), για τον κύπριον κάλαμον (= καλάμι), για το σάμψουχον (= λαψάνα) που το θεωρεί ως το καλύτερο του είδους, για το μέταλλο διφρυγές,  για το μίσυ, για το χαλκανθές (= υγρό από μεταλλεία της Κύπρου), για την καδμείαν (= κατάλοιπα καμίνευσης του χαλκοπυρίτη) που την θεωρεί ἀρίστην, όπως και την κυπριακή πομφόλυγα (= κατάλοιπο καμίνευσης του χαλκού), για τον ἰόν (= σκουριά) του κυπριακού χαλκού και για τον κεκαυμένον χαλκόν της Κύπρου και για διάφορα παράγωγα του χαλκού, για το σῶρι και τον ἀμίαντον, για το θαλάσσιον ἃλας της Κύπρου κλπ.

 

Για όλα τα κυπριακά είδη που αναφέρει ο Διοσκουρίδης, δίνει και διάφορες πληροφορίες ή και παραθέτει ιδιότητές τους.

Φώτο Γκάλερι

Image