Φαίδωνος Γεώργιος

Αρχιτέκτονας-πολεοδόμος-περιβαλλοντολόγος, γιος του Ιακώβου Φαίδωνος*. Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1933 και μεγάλωσε στη Λάρνακα και τη Λευκωσία. Μετά την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1950 σπούδασε στην Αγγλία αρχιτεκτονική (στο Πανεπιστήμιο του Σιέφιλντ) κι ακολούθως σπούδασε πολεοδομία και χωροταξία στο Κεντρικό Πολυτεχνείο του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, απ' όπου αποφοίτησε το 1959 κι επέστρεψε στην Κύπρο. Με υποτροφίες έκαμε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχιτεκτονική στο Παρίσι το 1962 και στην πολεοδομία στο Λονδίνο το 1978.

 

Από το 1960 ως το 1988 εργάστηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, απ' όπου αφυπηρέτησε πρόωρα με τον βαθμό του υποδιευθυντή για να συνεχίσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως ιδιώτης.

 

Ενεργά συμμετέσχε στην προώθηση και προαγωγή της πολεοδομίας και χωροταξίας στην Κύπρο. Πολλά από τα σχέδιά του έχουν υλοποιηθεί σε πολλές αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου. Έχει αναπτύξει πρωτεύοντα και ηγετικό ρόλο στην ετοιμασία των τοπικών σχεδίων των πόλεων και τη δήλωση πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου, στον σχεδιασμό οδικών αρτηριών και οδικών δικτύων καθώς και μεγάλων αναπτύξεων, ως τουριστικών μονάδων, οικισμών και οικοπεδοποιήσεων, στον καθορισμό πολεοδομικών ζωνών, στον σχεδιασμό βιομηχανικών περιοχών, πλατειών, πάρκων και ρυμοτομιών, στη διαμόρφωση της κυβερνητικής τουριστικής και βιομηχανικής αναπτυξιακής πολιτικής, στον σχεδιασμό σχεδόν όλων των μετακινηθέντων από την ανεξαρτησία και εφεξής σεισμοπαθών χωριών, όπως Πάνω Κιβίδων, Κορφής, Αμπελίτη (Νέου Στατού), Θελέτρας, Χολετριών, Παλιάμπελων, στον σχεδιασμό και διαμόρφωση της συνεργασίας της Κύπρου με ξένα Πανεπιστήμια στον τομέα της πολεοδομίας κ.α. Έχει λάβει μέρος στην Ευρώπη, Β. Αμερική,  Άπω Ανατολή και Κύπρο σε περισσότερα από 40 διεθνή συνέδρια αναφορικά με θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας ως εκπρόσωπος της Κύπρου κι έχει πολλές φορές παρουσιάσει μελέτες και εισηγήσεις σχετικά με την πολεοδομία και χωροταξία του νησιού και της περιοχής της Μεσογείου γενικότερα.

 

Διετέλεσε για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος της Κατευθυντήριας Επιτροπής Χωροταξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής τελειοφοίτων της Αρχιτεκτονικής Σχολής Λουμινύ του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας, πρόεδρος του Συνδέσμου Πολεοδόμων   Κύπρου, εκπρόσωπος   Ευρώπης στον Κοινοπολιτειακό Σύνδεσμο Πολεοδόμων, μέλος του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Κύπρου κ.α.

 

Σύζυγος της ζωγράφου Πωλίν Φαίδωνος*.