Σκύλαξ Καρυανδεύς

Γεωγράφος της Αρχαιότητας. Καταγόταν από την πόλη Καρύανδα της Καρίας και έζησε πιθανώς τον 4ο αιώνα π.Χ. Αναφέρεται ότι ο βασιλιάς της Περσίας Δαρείος τον έστειλε σε ένα εξερευνητικό ταξίδι από τον Ινδό ποταμό ως τις ακτές της Αραβίας. Στον Σκύλακα αποδίδεται το έργο Περίπλους, που περιλαμβάνει πληροφορίες για πολλές χώρες του αρχαίου πολιτισμένου κόσμου. Στο έργο του Σκύλακος αναφέρεται και η Κύπρος, της οποίας απαριθμούνται επτά πόλεις. Γράφει σχετικά ο Σκύλαξ: Προς το μέρος της Κιλικίας είναι ένα νησί, η Κύπρος. Σ' αυτήν υπάρχουν οι ακόλουθες πόλεις: Η Σαλαμίς, πόλη ελληνική, με λιμάνι κλειστό, κατάλληλο για διαμονή τον χειμώνα, η Καρπάσεια, η Κερύνεια, η Λάπηθις (στα χέρια) των Φοινίκων, οι Σόλοι (κι αυτοί με λιμάνι κατάλληλο για τον χειμώνα), το Μάριον, πόλη ελληνική και η Αμαθούς (οι κάτοικοι της είναι παλαιοί, αυτόχθονες).  Όλες αυτές οι πόλεις έχουν λιμάνια εγκαταλειμμένα. Υπάρχουν όμως κι άλλες πόλεις στο εσωτερικό με κατοίκους που δεν είναι   «Έλληνες».