Απολλόδωρος ο Κιτιεύς

Image

Διάσημος κατά την αρχαιότητα Κύπριος γιατρός, που καταγόταν από το Κίτιον. Αναφέρεται από τον Πλίνιο, μαζί μ' έναν άλλο συνάδελφό του Απολλόδωρο από τον Τάραντα. Παρόλον ότι ο Πλίνιος κάνει αρκετές αναφορές σε γιατρό Απολλόδωρο στο έργο του Naturalis Historia, ωστόσο δεν διευκρινίζει σε ποιόν από τους δυο αναφέρεται σε κάθε περίπτωση, εκτός σ' ένα μόνο σημείο (20,25), όπου διευκρινίζει πως σε περίπτωση δηλητηρίασης από κόλλα του ιξού, οι δυο Απολλόδωροι ορίζουν να δίνεται ρεπάνι, όμως ο μεν Κιτιεύς συστήνει σπόρο ρεπανιού τριμμένο σε νερό, ενώ ο Ταραντινός συστήνει χυμό ρεπανιού.

 

Ο Απολλόδωρος ο Κιτιεύς, που ίσως, έζησε κατά τον 2ο αιώνα π Χ., είναι πιθανόν κι ο συγγραφέας των πραγματειών Περί Μύρων και Στεφάνων και Περί Θηρίων, έργα στα οποία αναφέρεται ο Αθήναιος. Ακόμη ο Απολλόδωρος ο Κιτιεύς πιθανό να είναι ο συγγραφέας κι άλλου έργου που αναφερόταν στο κρασί.