Αριστόδημος ο Κύπριος

Φιλόσοφος που έζησε στην Αθήνα. Μόνο το όνομά του μας είναι γνωστό, από ένα χωρίο του Πλούταρχου (Ηθικά 722, [Συμπ. 8.6]), όπου αναφέρεται ένα συμπόσιο που παρέθεσε ο Αθηναίος στρατηγός Αμμώνιος. Στη συζήτηση που έγινε, με θέμα «Διά τι της ημέρας ηχωδεστέρα η νύξ», πήραν μέρος ο Αμμώνιος, ο γιος του Θράσυλλος, ο ίδιος ο Πλούταρχος και ο Αριστόδημος ο Κύπριος.